"BOLALARNI OILDA VA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA INDIVIDUAL RIVOJLANTIRISH SHAKLLARI (MARIYA MONTESSORI METODIKASI MISOLIDA)"

Authors

  • Nazokat Yusufovna Boboqulova

Keywords:

Mariya Montessori, ota-onalar, aqliy tarbiya, maktabgacha yoshdagi bolalar, talim-tarbiya, maktabga tayyorlash.

Abstract

Ushbu maqolada Mariya Montessori metodikasida maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishi shakillari va tarbiyasining o'ziga xos xususiyatlari xususida so'z yuritilgan.

References

Shakhnoza M. IMPROVING THE PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL COMPETENCE OF FIRST-YEAR CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATION //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 05. – С. 121-124.

qizi, M.S.O. 2022. Improving the Pedagogical and Psychological Competence of First-Year Children in Preschool Education. American Journal of Social and Humanitarian Research. 3, 10 (Oct. 2022), 262–265.

Абдумажитова С. А. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМДА РИВОЖЛАНТИРУВЧИ МУХИТНИНГ АХАМИЯТИ //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 94-102.

Abdumajitova S. A. PRIORITY OF THE PERSON-CENTERED EDUCATIONAL MODEL IN PRESCHOOL EDUCATION //International Academic Research Journal Impact Factor 7.4. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 53-57.

Abdumajitova S. A. STEAM TEACHING TECHNOLOGY IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A FACTOR OF EARLY DEVELOPMENT //Экономика и социум. – 2021. – №. 1-1. – С. 10-13.

Abdumajitova S. A. STEAM-THE IMPORTANCE OF EDUCATING PRESCHOOL CHILDREN BASED ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 75-80.

Downloads

Published

2022-11-05

How to Cite

Boboqulova , N. . Y. (2022). "BOLALARNI OILDA VA MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTIDA INDIVIDUAL RIVOJLANTIRISH SHAKLLARI (MARIYA MONTESSORI METODIKASI MISOLIDA)". Results of National Scientific Research International Journal, 1(8), 204–211. Retrieved from https://academicsresearch.com/index.php/rnsr/article/view/1117