INGLIZ VA O’ZBEK ADABIYOTIDA O’SMIRLAR MUAMMOSI O’RGANILISHINING AHAMIYATI

Authors

  • Bahodir Baxshullayevich Fayziyev

Keywords:

bolalar adabiyoti, o’smirlar hayoti va mauammolari, hikoya, qissa, romanlar misolida.

Abstract

Bizga ma’lumki, o’smirlar muammosi  ancha  yillardan  beri  o’rganilib kelinmoqda.  Dastlab  ingliz  va  o’zbek  adabiyotida yoshlar tarbiyasi, ularning ilm olib  bilimli yoshlar bo’lib yetishishiga e’tibor berishgan. Hozirgi zamon o’zbek bolalar adabiyotida she’riyat rivojlangani kabi nasrda ham salmoqli asarlar yuzaga keldi. Bolalarning yoshi, qiziqishi, dunyoqarashiga to’la javob bera oladigan asarlar bunyod etildi. Bolalar adabiyoti so’z san’ati va tarbiya vositasi hisoblanib, yosh kitobxonlar uchun yoziladigan har qanday badiiy asar ularning yosh xususiyatlariga,  saviyalariga  mos,  yoshlar qalbida o’y-fikrlar uyg’otadigan, porloq  va ezgulik ishlariga ilhomlantiradigan bo’lishi kerak. Eng muhimi mavzular aniq, sodda va qiziqarli tilda ifodalanishi zarur.

References

Boynazarov Fayzulla. Jahon adabiyoti. T.: “Musiqa” nashriyoti, 2006.

“G’afur G’ulomning badiiy olami”. - T.: Fan. 1984.

Normatov U., Ijod sehri, T.// “Sharq”, 2007.

Влахов С.Н., Флорин С.В. Непереводимое в переводе. М., 1986.

A Child's Garden of Verses - 1st Edition/1st Printing Stevenson, Robert Louis, Chicago, New York, ET AL: Rand McNally & Company, 1981.

Harry Potter and The Deathly Hallows - US Deluxe Edition Rowling, J. K. New York: Scholastic, 2007.

New Voices in Children's Literature Criticism. Lichfield: Pied Piper Publishing.

Downloads

Published

2023-07-01