IMPORTANCE OF USING INTERNATIONAL RESEARCH EVALUATION SYSTEM PIRLS –THE IMPORTANCE OF THE USE OF TEXTS

Authors

  • Inoyatxon Ibragimovna Tuychiyeva
  • Zarrina Raxmatovna Axunova

Keywords:

o‘quvchi, bilim, ko‘nikma, malaka, shaxs, kasb, ijtimoiy faoliyat, ma’naviyat, kompetensiya, ma’naviy, kompetentlik.

Abstract

Mazkur maqolada ma’naviyat , kompetensiya, ma’naviy kompetentlik tushunchalarining mazmuni ochib berilgan. Shuningdek yuqori sinf o‘quvchilarida ma’naviy kompetentlikni rivojlantirish dolzabr masala ekanligi haqida so‘z yuritilgan.

Downloads

Published

2023-06-10